Πρόταση προς τον πολιτιστικό σύλλογο αλλά κ προς την ευρύτερη κοινότητα: Άρνηση συμμετοχής στα πανηγυρικά δρώμενα του χωριού ως ελάχιστη ένδειξη συμπόνοιας στα τραγικά γεγονότα κ οργάνωση ομάδας επίσκεψης κ δια ζώσης προσφοράς ειδών πρώτων κ επιτακτικών αναγκών αλλά κ ανθρώπινης υποστήριξης στους πληγέντες.

Σχόλια