Το φυσικό μεταλλικό νερό Θεόνη υιοθετεί μία ενεργή πολιτική εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, με ένα ολοκληρωμένο περιβαλλοντικό πρόγραμμα, στηρίζοντας σταθερά πρωτοβουλίες που αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος και το σχεδιασμό μίας ορθολογικής διαχείρισης των φυσικών πόρων.

Σχόλια