Το Δ.Σ του Εκπολιτιστικού Λαογραφικού και Χορευτικού Ομίλου Βατσουνιάς σας προσκαλεί στην ετήσια γενική συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του συλλόγου, την Κυριακή 20 Αυγούστου και ώρα 11:00 το πρωί. Με θέματα: 1) Απολογισμός-λογοδοσία του Δ.Σ του συλλόγου. 2) Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής για την διετία 2017-2019. Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων υποψηφίων λήγει στις 18 Αυγούστου στις 12:00 μ.μ. Σε περίπτωση μη απαρτίας θα κληθούν τα παρόντα μέλη να αποφασίσουν αν η Συνέλευση θα επαναληφθεί ή αν, κατά την πάγια και από πολλών ετών ακολουθούμενη πρακτική, θα θεωρηθεί μη επαναλαμβανόμενη και θα περατώσει τις εργασίες της, δεδομένης της αποχώρησης πολλών συγχωριανών μας για τους τόπους μόνιμη διαμονής τους. Παράκληση: Παρακαλούντε τα μέλη να τακτοποιήσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς τον σύλλογο εγκαίρως, καταβάλλοντας την ετήσια συνδρομή σας στον ταμία του Δ.Σ, λαμβάνοντας αποδεικτικό πληρωμής. Ετήσια συνδρομή: 5€.

 

Το Δ.Σ του συλλόγου.

Σχόλια